Tjelevej 17, 8240 Risskov
Kontakt os: 8742 5030

Om os

Om os

Læge Ole Juel Thiis Knudsen

VELKOMMEN til klinikkens hjemmeside

Reservelæge:
Fra 1. maj til 1. november er Frederik Prip ansat som reservelæge i klinikken. 
Frederik er uddannet læge fra Aarhus Universitetshospital. 
Vi håber, I vil tage godt imod Frederik. 

Vedr. Mundbind:
Hvis du har luftvejssymptomer, henstiller vi stadig til, at du bærer MUNDBIND, når du opholder dig i venteværelset i klinikken.

Vedr. parkering:
Den 1. oktober 2023 kommer der nye parkeringsregler på Tjelevej. Det betyder, at du skal registrere din bils nummerplade på en skærm i receptionen. Derfor skal du kunne huske din nummerplade (tag evt et foto af den). 

Vedr. telefontilgængelighed:
Pr. 1. august 2023 lukker telefonen for recept- og tidsbestilling kl. 12,30. Ringer du med sygdom, som ikke kan vente til næste hverdag efter dette tidspunkt, kan klinikken nås som oplyst på telefonsvareren. 

Klinikken er LUKKET FOR TILGANG af nye patienter.

I videst muligt omfang kan kontakt til klinikken foregå via app'en "Min læge" (kan downloades gratis) eller via Lægevejen. Her kan du bestille tid, forny din recept og skrive korte beskeder til lægen. 
Første gang du logger på Lægevejen, skal du kontakte klinikken, så du kan blive tilknyttet.

Jeg deler lokaler og klinikpersonale med lægerne Merete Andersen og Dorte Lei Kaltoft
I praksis er der 2 lægesekretærer. Vi har også en uddannelseslæge, som er tilknyttet klinikken et halvt år ad gangen. Herud over har vi et antal praksisassistenter, som alle er medicinstuderende, til at varetage forskellige laboratorieopgaver. 
 
Klik på menupunkterne øverst for at finde information om klinikken.

Adresse:
Tjelevej 17, 1.
8240 Risskov

Handicapforhold: Praksis har ikke kørestolsadgang. Der er ikke elevator til etagen.

Praksis lukker kl. 12 på fredage. Herefter meddeles det på telefonsvareren, hvilken læge, der kan kontaktes ved akut opstået sygdom.

Ved tidsbestilling til udfærdigelse af diverse attester, dog ikke kørekort-attest, skal klinikken kontaktes på 8742 5030 på hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 12,30 (fredage 09.00 til 12.00).

 

Klinikinformation

Lægen har telefontid fra kl. 8 til kl. 9 hver dag på 8742 5030

Akut sygdom:
Så vidt muligt foretages akut tidsbestilling og aftale om sygebesøg i telefontiden fra kl. 8 – 9.
Ved akut sygdom opstået i løbet af dagen er det muligt at aftale akut tid ved at ringe til sekretæren.
Ofte vil lægen ringe tilbage.

Telefon:
Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8 – 16.

Kl. 12,30-16:
Kun ved akut opstået sygdom, som ikke kan vente til næste hverdag via tlf. 28 24 42 90

Telefontider til sekretær

Mandag
Kl. 9-12,30
Tirsdag
Kl. 9-12,30
Onsdag
Kl. 9-12,30
Torsdag
Kl. 9-12,30
Fredag
Kl. 9-12

Åbningstider

Mandag
Kl. 8-16
Tirsdag
Kl. 8-16
Onsdag
Kl. 8-16
Torsdag
Kl. 8-16
Fredag
Kl. 8-12

Hvem er vi

Ole Juel Thiis Knudsen

Læge

Speciallæge i almen medicin
• Født 1960.
• Uddannet fra Aarhus Universitet 1986.
• Speciallæge i Almen Medicin 1995.
• Overtog praksis 1. juli 1995.
• Praktiserer almen lægegerning inkl. i udvalgte tilfælde hypnoterapi og akupunktur (se i øvrigt under "Priser").

Læs mere →

Marianne Blicher Pedersen

Sekretær

Ansat som sekretær i almen praksis siden 1. oktober 2012.

Varetager sekretærarbejde inkl. telefonvisitation og forskelligt laboratoriearbejde herunder urinundersøgelser, blodprøvetagning, hjertekardiogram, lungefunktionsundersøgelse (spirometri), kostsamtaler m.m.

 

 

Læs mere →

Jette Lynge

Sekretær

Ansat som sekretær i almen praksis siden 1. maj 2009

Varetager al sekretærarbejde inkl. telefonvisitation og forskelligt laboratoriearbejde herunder urinundersøgelser, hjertekardiogram og lungefunktionsundersøgelse (spirometri).

Læs mere →

Nyheder

Lægevejen

Fremover bliver den nemmeste digitale adgang til klinikken via app'en "Min læge"

Lægevejen kan du bestille tid, forny recepter eller skrive til lægerne.

På app'en Medicinkortet.dk, kan man se sine aktuelle recepter og forny dem.

Bemærk: Det er meget vigtigt, at du vælger den læge, du er tilmeldt.

Brugernavn og adgangskode er personligt, det betyder, at du kun kan bestille tid, medicin og maile vedrørende dig selv.

OBS: Ægtefælle og børn skal have deres eget brugernavn og adgangskode, man kan dog bruge sammen mailadresse. I stedet for brugernavn og adgangskode kan personer med NemID benyttet dette.

Man må forvente 3-4 dage inden, vi svarer, så ved akut sygdom eller mangel på recepter, bør man kontakte os pr tlf. 8742 5030.

 

Vi tilbyder

Konsultationer
E-mail konsultationer
Sygebesøg
Vaccinationer
Børneundersøgelser

Priser

Influenza vaccination i perioden 1. okt. - 31. dec.:
Tilmeldte patienter på 65 år og derover: Gratis
For andre: 230 kr.

Privat konsultation: 350 kr.

Gruppe II patienter:
Konsultation: 250 kr.
Telefonkonsultation: 75 kr.
Receptfornyelse: 50 kr.

Vedrørende betaling for div. attester/lægeerklæringer og vaccinationer:
Betalingen skal ske kontant eller med Visa-/dankort (Mastercard og Visa-Debit kan ikke bruges)

 

Ydelse Pris
Kørekortsattest 1. gang 500 kr
Kørekortsattest (fornyelse) 500 kr
Akupunkturbehandling ("nålepenge") 75 kr
Rygeafvænning vha akupunktur 900 kr
Tilsendelse af materiale 20 kr
Medicintilskudsansøgninger (inkl. 25% moms) 200 kr
Kopi af journal 10,- pr side 200,- kr max

 

Vaccine Pris pr. stik
Difteri-Stivkrampe, dækker 10 år 0 kr
Hepatitis A voksne 340 kr
Hepatitis A barn 280 kr
Hepatitis B voksen 260 kr
Hepatitis B barn 230 kr
Hepatitis A+B voksen 590 kr
Hepatitis A+B barn 350 kr
Gul Feber 410 kr
Meningokok 450 kr
Tyfus 305 kr
Japansk Encep. 925 kr
Prevenar13 790 kr
Pneumovax 350 kr

Information

Kontakt til klinikken tlf 8742 5030

Sygesikringsbeviset SKAL medbringes hver gang.

Ved AKUT behov for lægehjælp: 2824 4290. Prøv først 8742 5030.
Telefontid til læge Ole Juel Thiis Knudsen: Dagligt 08.00-09.00
Lægens telefontid skal bruges til egentlige telefonkonsultationer, dvs. at det kan være akut opstået sygdom, hvor man ønsker tid samme dag, drøftelse af blodprøve– og undersøgelsessvar.

Hjemmebesøg vil jeg naturligvis aflægge efter behov, men beder om forståelse, hvis det først bliver efter kl. 16. Vi foretrækker, at alle, der på nogen måde kan, får tid i klinikken, også ved akut sygdom. Det er ofte ubehageligt at blive transporteret, når man er syg, men sjældent uforsvarligt.

Blodprøver skal tages mandag til torsdag før kl. 15.00 og fredag før 12.00. Hvis man ved, at man skal have taget blodprøver, skal man således bestille en tid indenfor dette tidsrum.
En normal konsultationstid er 15 minutter, dette inklusiv den tid, vi skal bruge på dokumentation osv. Ved behov for længere konsultation skal vi gøres opmærksom på dette, dvs tiden skal bestilles telefonisk.

Sekretæren kan kontaktes ml. 9 og 15 for tidsbestillinger og receptfornyelser samt for tid til akutopstået sygdom eller skade.

Åbningstider:
Vi har IKKE konsultationer uden aftale. Tidsbestilling nødvendig.
Konsultationstider: Lægen efter aftale 09.15 til 15.00, fredag 09.00-11.00.

Elektronisk kontakt:
Se under "Lægevejen" øverst.

Afhængighedsskabende medicin:
Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer angående afhængighedsskabende medicin, specielt sovemedicin og beroligende medicin, bør dette ikke udskrives pr. mail eller pr. telefon, men kun ved personligt fremmøde i konsultationen, ligesom det kun bør udskrives i mindste pakning pr. gang og kun til kort tids behandling.
Man skal bestille tid til konsultation enten hos lægen eller sygeplejerske, og man skal så forvente først at kunne afhente medicinen den følgende dag på apoteket.

PNEUMOKOKVACCINATION (vaccination mod penumokok-lungebetændelse):
Man har fra d. 15. juni 2020 besluttet at udvide det gratis vaccinationsprogram for alle over 65 år.
Alle over 65 tilbydes gratis vaccination med pneumokokvaccine 23 valent. Det kommer til at foregå løbende udover året. Ikke alle kan blive vaccineret med det samme.

Behandling af oplysninger
I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Alment praktiserende læge Ole Juel Thiis Knudsen ApS som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Alment praktiserende læge Ole Juel Thiis Knudsen ApS behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.
 
Typer af oplysninger
Alment praktiserende læge Ole Juel Thiis Knudsen ApS indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
•  Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
•  Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.
 
Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
• Udarbejdelse af lægeerklæringer
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
• Afregningsformål
• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
o Dokumentationspligt
o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
o [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]
 
Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.
 
Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
 
Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
• Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
• Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.
 
Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
• Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.
 
Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
 
Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.
• EG Datainform (Clinea Lægesystemet), Viptel telefoni, AROS Revison, Sparekassen Kronjylland.
• Andre IT-leverandører
• DAK-E (digitale forløbsplaner)
• DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
• Mv.
 
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
 
Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
 
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8742 5030.
 
Adresseoplysninger på klinikken:
Alment praktiserende læge Ole Juel Thiis Knudsen ApS
Tjelevej 17,1 th
8240 Risskov
Danmark
Dato: 24 05 2018.

Telefon:        
7011 3131

Træffes:
Hverdage fra kl. 16 til 08.00.
Lørdage, søn- og helligdage hele døgnet.
Alle henvendelser til lægevagten skal forudgåes af telefonisk kontakt med visiterende læge, som afgør, om der er behov for telefonkonsultation, en konsultation i lægevagten eller et sygebesøg.

Konsultationslokalerne:
Lægevagtens konsultationslokaler er beliggende på Århus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard, Indgang J3. Der er også konsultationslokaler på Randers og Silkeborg Sygehus og i weekenden og på helligdage i Grenå.
Husk:
Medbring sygesikringsbevis, vaccinationskort ved skader, temperaturmåling ved mistanke om feber og urinprøve ved mistanke om urinvejsinfektion.

Find vej

Vejviser:

Tjelevej 17, 1

8240 Risskov

(Den midterste af de 3 store blokke ved siden af Veri Centret)